Katedra psychologie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Mezinárodní studentské psychologické dny 2017

Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity pořádá ve dnech 26. 4. - 27. 4. 2017

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNY
17. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÉ VĚDECKÉ KONFERENCETato soutěžní odborná akce s dlouholetou mezinárodní tradicí se koná střídavě na psychologických pracovištích v České republice a Slovenské republice, která připravují studenty v bakalářském a magisterském studiu psychologie. Jsme rádi, že její letošní uspořádání bylo svěřeno právě katedře psychologie FF OU v Ostravě.

Na toto pracovní a společenské setkání srdečně zveme nejen nominované studenty, kteří na něm představí své nejlepší odborné soutěžní práce, ale také všechny další studenty, pedagogy a zájemce o obor psychologie.

Za přípravný tým konference

doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
vedoucí katedry psychologie FF OU

Aktualizace: 13. 02. 2017


© Ostravská univerzita 2008 - 2023
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt