Katedra psychologie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

O konferenci

Mezinárodní studentské psychologické dny 2017 (MSPD 2017), 17. ročník mezinárodní studentské vědecké konference jsou určeny studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů psychologie, které se studují v rámci České republiky a Slovenské republiky. Této vědecké konference se zpravidla účastní studenti, kteří aktivně a úspěšně obhájili své odborné práce již na studentských vědeckých konferencích v rámci svých mateřských kateder.

Studenti, kteří budou nominováni kontaktními osobami příslušné katedry či psychologického pracoviště z České a Slovenské republiky, budou mít příležitost prezentovat výsledky své odborné teoretické a empirické práce, které pod vedením svých pedagogů realizovali během svého studia, a to na mezinárodním akademickém fóru. Budou mít možnost soutěžit o nejlepší odbornou práci, vyměnit si své poznatky a diskutovat o svých dosavadních vědeckých zkušenostech. Studenti mohou navázat také cenné formální i neformální kontakty se svými kolegy a pedagogy. V neposlední řadě mohou také získat zajímavé ceny.

Celkem je možné za každé pracoviště přihlásit vždy dvě soutěžní práce z oblasti psychologie, a to buď po jedné práci do každé z obou sekcí, nebo dvě práce do jedné z nich.

Mezinárodní studentské psychologické dny 2017 (MSPD 2017), 17. ročník mezinárodní studentské vědecké konference se uskuteční ve dvou sekcích, tj. bakalářské a magisterské. Do bakalářské sekce se mohou přihlásit studenti, kteří v současné době studují bakalářské studium psychologie a do magisterské sekce mohou být zařazeni studenti, kteří právě studují navazující magisterské studium psychologie.

Písemnou formu soutěžní práce posoudí nezávislý oponent, úroveň její ústní prezentace zhodnotí odborná porota, složená z odborníků v oboru psychologie. V každé sekci budou samostatně vyhlášeny vítězné práce.

Přípravný tým konference

  • Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
  • Mgr. Josef Kundrát
  • Mgr. Klára Machů, Ph.D.
  • Mgr. Marek Malůš, Ph.D.
  • Doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
  • Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
  • p. Libuše Staníčková
  • Doc. PhDr. et Mgr. Maria Vašutová, Ph.D.
  • Mgr. Tereza Záškodná
Datum a místo konání
Datum konání: 26.-27. 4. 2017 (středa-čtvrtek)
Místo:Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Reální 3, 701 03 Ostrava
Nejdůležitější termíny
13.1.2017 Přihlášení katedry (psychologického pracoviště) a kontaktní osoby
31.3.2017 Přihlášení počtu a jmen soutěžících, včetně názvů prací
7.4.2017Zaslání elektronické verze soutěžních prací
24. 4.2017Zaslání prezentace soutěžní práce

Kontakty

Aktualizace: 17. 02. 2017


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt