Katedra psychologie
Filozofická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Reální 5
701 03 Ostrava


 

Seznam členů odborné poroty na MSPD 2017

Členové odborné poroty
Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Radka HighKatedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Eva HruščováInštitút psychológie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
Mgr. Miroslava Köverová, PhD.Katedra psychológie, Filozofická fakulta, UPJŠ v Košiciach
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.Katedra psychologie, Filozofická fakulta,Ostravská univerzita v  Ostravě
PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Mgr. Miroslav Popper, PhD.Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Mário Schwarz, PhD.Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Mgr. Miroslav ŠipulaKatedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně
Mgr. Ivana Václaviková, PhD.

Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nezávislí oponenti
Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.Nezávislá oponentka
Doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.Nezávislý oponent
Aktualizace: 24. 04. 2017


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt